Digitale skatter

Gamle bilder - Museets fotosamling på nett

Museets fotosamling på nett

Nordmøre museum (SNM) fotosamling publiseres i samme base som gjenstandene våre og det blir derfor enklere for deg å finne fram i Nordmøre museums skattkammer. Til nå har vi 30.0000 publiserte fotografier med bilde og tekst her.

Besøk digitaltmuseum.no

Høvel - Gjenstandssøk på Digitalt Museum

Gjenstandssøk på Digitalt Museum

Nordmøre museum har et betydelig antall gjenstander. I tillegg har vi også et stort antall fotografier, historier, filmer mm. Vi har fortsatt et godt stykke igjen før hele samlingen vår er publisert på nett, men i årene framover er det et mål at alt skal være registrert med bilde og informasjon. I mellomtiden kan du søke på våre over 40.000 allerede publiserte fotografier og gjenstander fra samlingene.

Besøk digitaltmuseum.no

Bunad - Digitalt fortalt

Digitalt fortalt

På Digitalt fortalt finner du artikler som er publisert fra hele landet. Søk på fylke, kommune eller trykk på museum eller forfatter i artikkelpresentasjonen på forsida og se hva som er publisert.

Besøk digitaltfortalt.no