Besøk våre visningssteder

Se alle visningssteder

Digitale skatter

Høvel - Gjenstandssøk på Digitalt Museum

Gjenstandssøk på Digitalt Museum

Våre avdelinger har et betydelig antall gjenstander. I tillegg til gjenstander har flere av avdelingene et stort antall foto og flere oppbevarer også arkiver. Ikke alle har samlinger på nett enda, men i årene framover er det et mål at alle gjenstander skal være registrert på nett og mulig å finne i digitalt museum.

Besøk digitaltmuseum.no

Bunad - Digitalt fortalt

Digitalt fortalt

På Digitalt fortalt finner du artikler som er publisert fra hele landet. Søk på fylke, kommune eller trykk på museum eller forfatter i artikkelpresentasjonen på forsida og se hva som er publisert.

Besøk digitaltfortalt.no

Gamle bilder - Museets fotosamling på nett

Museets fotosamling på nett

Siden 2007 har Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) samarbeidet tett med FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal om digitalisering og nettpublisering.

Besøk sedak.no