Styret i Stiftelsen Nordmøre museum

Styret i Stiftelsen Nordmøre museum 2020/21

Einar Lund, leder
Ragnhild Helseth, nestleder
Svein Kongshaug, styremedlem
Lilli Husby, styremedlem
Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
Iver Nordseth, styremedlem
Maja Frønes, styremedlem (ansattes repr.)
Douglas Wilmot, styremedlem (ansattes repr.)
 
Varamedlemmer:
Laila Skaret (1. vara)
Linda Haugan (2. vara)
Ken Alvin Jenssen (3. vara)