Kulturhus i Kristiansund

museum, opera, bibliotek og kulturskole

Det nye bygget skal gi plass til Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund, Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole. Opera- og kulturhuset karakteriseres også som et viktig byutviklingsprosjekt i forhold til vitalisering av sentrum. Vi har mottatt støtte fra stat og fylke til museum og opera. Det planlegges åpning på nyåret 2014!

Utstillingskonsept museum utarbeidet til første gangs søknad
Pga tiden som har gått er arbeidet med utstillingskonsept under nyutvikling.

Arkitektens presentasjon av prosjektet
med to filmer som gir et inntrykk av hvordan det kan bli til slutt!