Barnehage- og skoletilbud

De fleste avdelinger i stiftelsen har barnehage- og skoletilbud. Ta kontakt direkte, eller se under for spesifikke tilbud:

Tingvoll

a) 1. - 3. klasse og barnehagene
Ulike tema knyttet til "Livet i gamle dager" på en gard på Nordmøre. Produksjon av mat og klær, bruk og gjenbruk. Barnas rolle, hva de gjorde, hva var viktig å lære, forskjeller mellom jente og gutt osv. Til de minste kan vi lese eventyr som vi kanskje dramatiserer litt.

Aktuelle aktiviteter: Lage mat i grua, koke og vaske klær ved bekken, besøke skomaker og snekkerloft, besøke bestefar på kårenden og legdekallen på loftet. Til slutt har vi som regel et enkelt måltid ved langbordet, og får oppleve mat og bordskikk fra ulike tider.     

Førjulsprogram
: Lære om juleforberedelser og julefeiring i eldre tider. Høre om gammel tro og overtro, og at førjulstida var helt annerledes enn nå. Ellers tema årstida som over, tilpassa årstida og aldersgruppa. Aktuelle juleaktiviteter: Støpe lys, lage en enkel julegave, bære inn ved, bake og steike i grua. Ut å leite etter spor etter tuftekallen.

b) 4. - 6. klasse
"Rett kunnskap"
Her får en kle seg om til ca 1900-tallets stil, og oppleve en skoledag med rollespill og aktiviteter. Gjennom møte med to foreldreløse barn, skolefrøken og prestefrua, får en innsikt i sosiale forhold og ulikt syn på oppdragelse opp gjennom tidene. Aktiviteter som: Skrive med tavle og griffel, skrive med penn og blekk, lære gammel leik, ta tran - og selvsagt lære bibelsoge, lese og synge.

Steinalder og overgangen til bronsealder
Her får vi lære om utviklingen på Nordmøre etter istida, Fosnakulturen og funn i vårt distrikt. Alle får studere utstyr, klær og redskaper fra stein- og bronsealder. Vi ser på utviklingstrekk som skiller tidsepokene, og som regel vil en arkeolog være med å formidle. Aktuelle aktiviteter: Lage mat i kokegrop, skyte med pil å bue, sanke, gni ild og prøve å skjære med flintkniv.  

c) Ungdomsskolen
Kornets historie
Hvorfor var og er korn så viktig? Lære om hungersnød før 1814, og lese Terje Vigen. Aktuelle aktiviteter: Treske korn, bruke kastemaskin, kutte halm, male mel på bekkakvern, koke og smake vassgraut, eller bake flatbrød dersom tid.

2. verdenskrig hos oss
Hovedtrekk ved krigen i vårt distrikt, og konkrete hendelser i egen kommune. Fordypning innenfor ytringsfrihet og varemangel under og etter krigen. Tilbudet er under utvikling, og prøves våren 2016 i Surnadal, Rindal og Tingvoll. Tilbudet kan etter hvert tilbys flere kommuner.

Bestilling:
Noen av tilbudene kan bestilles gjennom Den kulturelle skolesekken i Møre og Romsdal (DKS). Får en dette, kan en søke fylket om dekking av reiseutgiftene. Ellers bestiller en direkte fra Tingvoll museum, tlf 950 32 905, eller e-post: marianne@nordmore.museum.no. Skolene i Tingvoll får tilbudene dekket av kommunen.

Sunndal

Omvisning i museet
Klassen får en omvisning i utstillingene i Leikvinstøgu. Dette tar omtrent en time. Her får elevene se gjenstander brukt til hverdags og fest fra steinalderen fram til i dag, men spesielt jakt, fiske, fangst og britisk lakseturisme. 450 kr/klasse.

Steinalderdag/ Bronsealderdag/ Jernalderdag
Alt etter hvilken periode skolen ønsker får elvene "leve en dag i fortida" enten i stein, bronse eller jernalderen. Vi lager kokegropmat, ser på kopier og ekte gjenstander fra den aktuelle perioden. Vi har aktiviteter som kunne være aktuelle fra perioden, som smiing, flintslaging eller bueskyting. Dette tar en hel skoledag. Hvis ønskelig kan steinalder eller bronsealderdagen settes opp ved skolen. 2500 kr/klasse.

I lakselordenes fotspor
Grøa er full av rester etter lakselordene som kom fra midten av 1850-tallet til Sunndal. De har satt spor etter seg i natur, arkitektur og landskap. Gjennom en vandring rundt museumsområdet og ned til Grøa ser vi på hva lakselordene har gjort med området og snakker om hvem de var og hvorfor de kom hit. Dette tar 2 skoletimer. 900 kr/ klasse.

Prosjekt stavline
Stavlina var reisverket som var dominerende i uthus og fjøs på Nordmøre før i tiden. Museet har ett byggesett som en skoleklasse kan sette sammen til et hus. Gjennom denne prosessen lærer de ved erfaring hvordan stavlina er oppbygd, samt får et innblikk i forskjellige håndverks- og kledningsteknikker. Dette er også en øvelse i logisk tenkning og teamwork. Opplegget tar opp til 3 skoletimer, men kan gå vesentlig raskere hvis barna er gode på sammarbeid og logisk tenkning. 2500 kr / klasse.

Bestilling:
Avdelingsleder Jarle Stavik, tlf.: 97 47 19 42 eller e-post: jarle@nordmore.museum.no