Familiedager på Leikvin

I to år har arrangementer på museet blitt avlyst. Nå tar vi igjen for det tapte med arrangement to dager til endes. Basar, vikinger og konserter med mer fyller Leikvin med liv.

Åpningstider

Priser

Voksen, søndag: 
200 kr

Her finner du oss

Sunndal bygdemusueum - Leikvin
Leikvinvegen
6612 GRØA

Telefon: 97 47 19 42
jarle@nordmore.museum.no

Sunndal

Etter to år med avlyste arrangemnter vil vi endelig gjennomføre et større arrangement på Lekvin igjen for å ta igjen for noe av det tapte i samarbeid med kulturtjensten i Sunndal kommune. Dette blir en helg med litt av alt vi normalt skulle gjort på museet. Et lite vikingmarked blir stående hele helgen, vi får konsert(er) fra scenen, god gammeldags basar og aktiviteter for barn og voksne av forskjellig slag. Kåring av Sunndals beste graut.

All inntekt går til å betale for det nye amfiet. De lokale musikerne stiller på dugnad for dette arrangementet der vi håper flest mulig vil gi en frivillig skjerv til formålet.

Program blir mer detaljert når det nærmer seg:

Lørdag 18. september - Leikvinbasaren

kl. 12-17 Gratis inngang

Minivikingmarked - hele dagen

Basar med utlodning, matsalg, konkurranse i hesteskokast og pilkast.

Åpne utstillinger

Kl 16 Dugnadskonserten

Wok, Røyst, Lone og Igor, Ragnar Skarseth m.fl. 

 

Søndag 19. september - Barnas dag på Leikvin

Kl 13-18 inngang kr 200, barn gratis

Minivikingmarked - hele dagen

Barnaktiviteter: støp tinnsoldater, smi, skyt med pil og bue

Matsalg hele dagen

Sjonglering v. Sirkus Agio m. bla Bjørn Henrik Jordal

kl 15 Kåring i graut og navnekonkurranse, hva skal det nye amfiet på Leikvin hete?

Kl 17 Barnekonsert med Rasmus og Verdens beste band

 

 

 

Andre aktiviteter fra Sunndal