Skoledag i tidligere tider

Åpningstider

lør:
13:00- 16:00

Priser

Voksen: 
50,-

Her finner du oss

Rangnes gamle skole
Rangnes veien
6570 Smøla Hopen

Telefon: 95 91 84 66
rannei.botten@nordmore.museum.no

Smøla

Skolemuseum

I 1827 kom det ny skolelov som fastslo at det skulle bygges faste skoler på landsbygda også, men Smøla var mellom de mange bygder som fikk utsettelse. Kravet ble innskjerpa ved den nye skoleloven av 1860, og denne gangen var det ingen vei utenom for Smøla.

Omvisning

Lørdag 31. juli er det åpent skolemuseum i Rangnes gamle skole. Mye har forandret seg siden 1800-tallet, den tid var det mange grendeskoler rundt om på Smøla. Vi skal fortelle om hvordan skoledagen var i gammelskolen.

Andre aktiviteter fra Smøla