Sommerutstilling på Norsk myrmuseum

Åpningstider

tor:
13:00-17:00

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Norsk myrmuseum
6570 Smøla

Telefon: 95 91 84 66
rannei@nordmore.museum.no

Smøla

Utstillingsåpning

Norsk myrmuseum åpner torsdag 24. juni kl. 13.00. Da åpnes også den flotte fotoutstillingen til Kristin Devor. Dette er ei salgsutstilling.

Devor

Fotograf Kristin Devor, f. 1962, bor i Hemsedal. Hun er en allsidig fotograf som behersker både de store, vide landskap og de bittesmå detaljene i naturen. Hennes fuglefotogafier krever stor grad av tålmodighet og planlegging for å få til.
Kristin fikk sin fotoopplæring av sin far, fotograf Per Julius Devor, og har fotografert så lenge hun kan huske.

Norsk myrmuseum

Norsk myrmuseum er et moderne museum som formidler utviklingen av det selvstendige Norge gjennom hele det tjuende århundre. Myrdyrking og etablering av bureisningsbruk var en viktig del av nasjonsbyggingen og næringsutviklingen i landet vårt. Etter at Norge fikk sin selvstendighet i 1905, var ledende statsmenn ivrige etter å finne grunnlag for å bygge nasjonen til beste for folket. Utnytting av myrene var ei viktig og nasjonal prioritert sak. I 1908 ble «Selskapet til Emigra­sjonens indskrænknig» stiftet. De skulle legge til rette for norsk ungdom til nydyrking og bosetting i Norge.

Bureisinga på Smøla tok til i 1930. Den spesielle næringsfattige Smølamyra gjorde at det oppstod store problemer under dyrkingsarbeidet.
Selskapet Ny Jord etablerte derfor forsøksgården Moldstad, i 1937. Museet formidler også kunnskap om myra som biotop og historieforteller.

Åpningstider

Åpent fra 24.06 til 09.08, tirsdag til søndag kl. 13:00-17:00

Andre aktiviteter fra Smøla

Det eksisterer ingen fremtidige aktiviteter. Trykk her for å se alle aktiviteter for hele Nordmøre museum.