Kystpilegrimskonferanse

Åpningstider

fre til lør:
10:30-15:00

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gurisenteret
Edøyveien 18
6570 Smøla

Telefon: 95 02 62 86
audhild.mork@nordmore.museum.no

Smøla

Program

Fredag 10.09

Registrering og kaffi frå klokka 10.30
11.15 - Konferanse-opning med brask og bram!
11.30 - Kva er Kystpilegrimleia? Det store felleskapet Pilegrim
12-13 - Smølalunsj + pilegrimkaka
13.00 - Presentasjon av dei 4 regionale kystpilegrimsentra
13.30 - Dei 11 nøkkelstadane i Møreog Romsdalog Trøndelag, kvar er status i dag?
14.00 - Det politiske perspektivet/det kulturelle/det kyrkjelege/næring/reiseliv/miljøperspektivet
15.00 - Korleis skal vi samarbeide for å lukkast som kystpilegrimlei? Gruppearbeid
15.45 - Kva var det viktigaste vi kom fram til?
16.15 - Har pilegrimsvandring terapeutisk virkning?, Nanna Jørgensen
16.45 - Utdeling av Pilegrimpris
17.00 - Avslutning av konferansen

Kl. 20 er det Utebord; Guritunet og heilgrilla gris og lam

Praktisk: det vil bli sett opp skyss ved konferanseslutt for å køyre mot overnattingsstader Hopen/Veiholmen – og retur til middag. Retur om kvelden.

Laurdag 11.09

Laurdagen blir «sesongtilpassa» september, men vi legg opp til start med:
Busstur rundt Smøla med lunsj på Veiholmen. Oppstart frå Gurisenteretklokka kl. 9.30.
Rett til Pilegrimsliturgi i gamle Edøy kirke kl. 12.30.

Korleis kome hit?

Med kystekspressen frå Trondheim 8.10 til Edøy kl. 11.00
Med kystekspressen frå Kristiansund 12.00 til Edøy12.40 (går glipp av første foredrag)
Med ferge frå Seivika 10.00, frå Sandvika 10.45 til Edøy 11.10. Eller med ferge frå Seivika 9.30, frå Sandvika 10.15 til Edøy 10.40

Kvar kan du bu?

Vi anbefaler Eco Camp Norway vår pilegrimsovernatting.
Elles ta direkte kontakt med overnattingstader via Opplev Smøla.

Kven vert invitert?

Vi inviterer både dei som har politisk makt og dei som i ulike roller er utøvarar av kystpilegrimleia, inkludert frivillige. Og alle andre som kan bidra til utvikling og vekst avkystpilegrimleia.

Kva kostar det?

Konferansener gratis. Middagen kostar kr 400,- (betaler eiga drikke). Betal med Vipps til Nordmøre museum ved ankomst.
Reise/overnatting må den einskilde bestille og koste sjølv.

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.august!
Til prosjektleiar: audhild.mork@nordmore.museum.no
Eller kulturrådgiver:
laila.skaret@smola.kommune.no

Vi tek sjølvsagt alle Covid-19 omsyn, så når det gjeld antall, er det lurt å vere «først til mølla».

Da gjenstår det å ønske velkomen til Smøla!
Smøla regionale kystpilegrimsenter

Andre aktiviteter fra Smøla