Kystpilegrimkonferanse

Pilegrimsrenn på akebrett og utejulebord!

Åpningstider

fre til lør:
10:30-15:00

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gurisenteret
Edøyveien 18
6570 Smøla

Telefon: 95 02 62 86
audhild.mork@nordmore.museum.no

Smøla

Program

Fredag 05.02

Registerering og kaffi frå klokka 10.30

11.15 - Konferanse opning med brask og bram!

11.30 - Kva er Kystpilegrimleia? Det store felleskapet Pilegrim

12 –13 - Smølalunsj + pilegrimkaka

13.00 - Presentasjon av dei 4 regionale kystpilegrimsentra

13.30 - Dei 11 nøkkelstadane i Møreog Romsdalog Trøndelag, kvar er status i dag?

14.00 - Det politiske perspektivet/det kulturelle/det kyrkjelege/næring/reiseliv/miljøperspektivet

15.00 - Korleis skal vi samarbeide for å lukkast som kystpilegrimlei? Gruppearbeid

15.45 - Kva var det viktigaste vi kom fram til?

16.15 - Har pilegrimsvandring teraputisk virkning, Nanna Jørgensen

16.45 - Utdeling av Pilegrimpris

17.00 - Avslutningav konferansen

Klokka 20 er det Utejulebord; Guritunet,med juletre og heilgrilla gris og lam

Praktisk: det vil bli sett opp skyss ved konferanseslutt for å køyremot overnattingsstader Hopen/Veiholmen –og retur til middag. Retur om kvelden

Laurdag 05.12

Busstur rundt Smøla –med lunsj Veiholmen. Oppstart frå Gurisenteretklokka 9.30.

Rett til Pilegrimsliturgii gamle Edøy kirke klokka 12.30.

Pilegrimsrenn påakebrett klokka 13.30 –15.00 for heile familien (ope arrangement)

 

Korleis kome hit?

Med kystekspressen frå Trondheim 8.10 til Edøy klokka 11.00

Med kystekspressen frå Kristiansund 12.00 til Edøy12.40(går glipp av første foredrag)

Med ferge frå Seivika 10.00, frå Sandvika 10.45 til Edøy 11.10. Eller Med ferge frå Seivika 9.30, frå Sandvika 10.15 til Edøy 10.40

 

Kvar kan du bu?

Vi anbefaler Eco Camp Norway vår pilegrimsovernatting.

Elles ta direkte kontakt med overnattingstader via Opplev Smøla.

Kven vert invitert?

Vi inviterer både dei som har politisk makt og dei som i ulike roller er utøvarar av kystpilegrimleia, inkludert frivillige. Og alle andre som kan bidra til utvikling og vekst avkystpilegrimleia.

Kva kostar det?

Konferansener gratis. Middagen kostar 400,-kr (betaler eiga drikke). Betal med Vipps til Nordmøre museumved ankomst.

Reise/overnatting må den einskilde bestilleog koste sjølv.

Påmelding

Påmeldingsfrist 22.januar!

Til prosjektleiar: audhild.mork@nordmore.museum.no

Eller kulturrådgiver: laila.skaret@smola.kommune.no

 

Vi tek sjølvsagt alle Covid-19 omsyn, så når det gjeld antall, er det lurt å vere «først til mølla».

Da gjenstår det å ønske velkomen til smøla i februar! Smøla regionale kystpilegrimsenter

Andre aktiviteter fra Smøla