Forbundet KYSTENs landsstevne 2017

Åpningstider

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Mellemværftet
Kranaveien 24
6510 Kristiansund

Telefon: 715 87 000
post@nordmore.museum.no

Vågen i Kristiansund

Forbundet KYSTENs største årlige arrangement, landsstevnet, arrangeres i Vågen i Kristiansund. Dette blir fantastiske dager med masse aktiviteter, båter og fartøyer i alle størrelser fra fjern og nær. 

Velkommen til Vågen i Kristiansund!

PROGRAM

Arr: Mellemværftet fartøyvernforening og kystlag/Forbundet KYSTEN. Nordmøre museum er en viktig bidragsyter og lokasjon for arrangementet

Litt om Forbundet KYSTEN

Kystlagene tar vare på 415 båter og fartøyer i alle størrelser. I fellesskap setter vi i stand og vedlikeholder små åpne ro- og seilbåter, tresnekker, store fiskefartøyer, jekter, skuter, ferger og skøyter av alle slag. Båtene brukes av kystlagene til aktivt og sosialt kystfriluftsliv, men også til formidling av kystkultur og historie. Forbundet KYSTEN skaper sosiale møteplasser for alle som elsker gamle båter.

Forbundet KYSTEN jobber med å registrere hvilke båttyper vi har, og hvilke som er blitt sjeldne. Prosjektet Tradisjonsbåtregisteret er knyttet til Lokalhistoriewiki, og er et samarbeid med Riksantikvaren og Lokalhistorisk institutt.
Sammen med Norsk Forening for Fartøyvern bidrar vi til Riksantikvarens arbeid med Nasjonal verneplan for fartøyer. Vi arbeider også politisk for å få mer midler til fartøyvern, og for gode havnefasiliteter til kystlagenes drift av sine båter. 

Forbundet KYSTEN er høringsinstans i alle saker som omhandler kulturminnevern på kysten.

Andre aktiviteter fra Kristiansund