Temakveld om Fosna-Henchbakkakulturen på Averøy og Eide

«Folk og villrein - jakt og jakttradisjoner, og spor etter våre forfedre gjennom tusener av år, fra storhavet til høyfjellet»

Åpningstider

tor:
19:00

Priser

Inngang: 
100,-

Her finner du oss

Gamle Kvernes bygdemuseum
Kvernesveien 825
6531 AVERØY

Telefon: 91 33 92 11
berit.vorpbukt@nordmore.museum.no

Averøy

Om forflytning, jakt og ressursutnyttelse

Arkeolog og avdelingsleder i Nordmøre museum avd. Sunndal Jarle Stavik er glødende opptatt av tiden før de skriftlige kildene dukket opp. Denne eldste tiden må tolkes ut fra arkeologiske funn, og disse finnes det mange av – både på Averøy og på Eide. Jarle vil ta for seg noen funn fra den eldste perioden i det vi kaller for Fosnakulturen, og sette det i sammenheng med funn funnet lengre inn i landet. Arkeologene er nemlig ganske sikre på at de som levde ved kysten om vinteren, forflyttet seg langt innover i landet, opp i fjellene, på sommeren, på jakt etter blant annet villrein. Når sommeren var på hell, reiste de utover igjen. 

Jarle har nettopp vært medforfatter i ei bok som tar for seg denne forflytningen, og er glødende opptatt av å formidle kunnskap om Fosnakulturen og de menneskene som bosatte seg langt kysten vår i den første tiden etter at isen trakk seg tilbake. 

Gamle Kvernes bygdemuseum

Museumstunet danner et kystgårdsmiljø slik det var på 16-1800-tallet her ute på Averøy. Her ligger hus, stabbur og kvernhus - alle med ei spennende historie og innhold. Rusler man ned mot sjøen, finner man museets sjøavdeling med rorbu og naust. 

 

Andre aktiviteter fra Averøy/ Eide