Velkommen til kulturlandskapet i Tingvollia

Tingvoll museumslag har restaurert og steller 2 da slåttemark i tråd med vedtatte skjøtselsplaner.

Formidling av handlingsbåren kunnskap

Vi har også ljåer i redusert størrelse, slik at barn og unge får prøve å slå. 6. klassingene på Tingvoll får gjennom Den naturlige skolesekken lære å slå, rake, sette opp hes og hesje.

Aktivitetsdag med slått hver sommer, annonseres.