Velkommen til Tingvoll museum

Museet ligger fritt i Lia ovenfor Tingvoll. Her kan du delta i kulturhistoriske aktiviteter og leve deg inn i hverdagen på 1800- og første del av 1900-tallet.

Åpningstider

ons:
12:00-14:00

Åpningstider med forbehold om korona-situasjonen. Åpent for bestilling av arrangement og omvisning hele året.

Priser

Billetter: 
Voksne kr 75
Barn : 
kr 40
Aktivitetsdager voksne: 
75 kr
Aktivitetsdager barn: 
40

Her finner du oss

Tingvoll museum
Reitvegen 61
6630 Tingvoll

Telefon: 95 03 28 05
marianne@nordmore.museum.no

Et levende museum i Tingvollia

Det gamle bondesamfunnet kom etter hvert under press fra mange hold, og levekårene endret seg, ikke minst for kvinner og barn. Vi tar dere med på omvisninger og forteller historier om folk som ble her, andre som reiste, og hvor de tok veien. Grupper kan bestille omvisning og arrangement hele året.

Hver torsdag i skolens sommerferie inviterer vi barn og voksne til å delta i kulturhistoriske aktiviteter. For eksempel tresker vi korn, maler på bekkakvern og baker flatbrød. En torsdag kan alle som vil, kle seg om og delta i en skoletime ca. år 1900. Andre aktivitetsdager får gjestene studere og prøve handverk som smiing, spikking eller hesjing. 

Tingvoll museum ligger ved inngangsporten til et attraktivt turområde. Sommeren kan en bruke gapahuk og bålplass, eller besøke et stavlinebygg med gammeldags utedo på Geilhaugen. Om vinteren er det flotte, oppkjørte løyper innover fjellet og inn til en skihytte.

Tingvoll museum har egen Facebookside der du kan følge aktiviteten gjennom året. 

Skole- og gruppetilbud

Tilbud til barn og unge er et satsingsområde. Skoleklasser kan velge mellom ulike tilbud tilpasset forskjellige alderstrinn og læreplaner. De fleste tilbud bestilles direkte til museet. Noen kan best bestilles gjennom Den kulturelle skolesekken eller Den naturlige skolesekken. 

Se mer om skoletilbudet.

"Rett kunnskap til rett tid" 

Dette tilbudet er tilpassa mellomtrinnet. Dagen starter med omgangsskole, og går videre til fastskolen og utviklingen av denne. Vi får møte prestefrua som har et tradisjonelt syn på oppdragelse, mens skolefrøkna har gått på seminar og tror på nyere pedaogiske prinsippper. Elevene får også innblikk i hva som kunne skje dersom en barneflokk ble foreldreløse. Alle får prøve å skrive med penn og blekk, tyde gotisk skrift, synge og selvsagt lære litt bibelsoge.  

"Livet i gamle dager" For barn i førskole og småskolealder. Vi forteller om hvordan barn hadde det og viser rundt i museet.  Alle får delta i arbeidsoppgåver som barne hadde før, og leve seg inn i kvardagen på ein gard for over 100 år siden. Eksempel på aktiviteter: Steike skeibladkak i grua, male kaffe på kaffekvern, bære ved, besøke skomakeren og den lille husmannstua. 

Steinalder - Tingvoll museum har en steinalderleir og et formidlingstilbud i frohistorie på en halv eller en hel skoledag. Tilbudet er utviklet i samarbeidd med arkeologer i Møre og Romsdal fylke.  Du kan å studere våpen, reiskap og utstyr som var brukt, og delta på aktiviteter som sanking, lage mat i kokegrop, skyte med pil og bue og gni ild.

Juleførebuingar i gamle dagar - Tida før jul var hektisk, men på en annen måte enn i dag. Mye måtte ordnes, og det meste var knyttet opp mot gamle tradisjoner. Vi tar fram skikk og bruk, fortellingar og arbeid knytt til førjulstida. Mystikk og overtru hører også med. 

For alle tilbudene vil vi tilpasse dagen etter årstid og ønsker fra klassen.

Temaomvisninger

Museet tilbyr også ulike temaomvisninger som kan tilpasses den aktuelle gruppen. Les mer her.

Ta kontakt!

Artikler relatert til Tingvoll museum

Arbeidere og eier på bruket før krigen. Tingvoll - Fotoeier: Bjørn A. Gjøvikli

Nordmøre Bruk – et industrieventyr på Meisingset

Av Bjørn Aslak Gjøvikli

Les hele artikkelen