Gjenstandsregistrering på Tingvoll

Tingvoll har arbeidet mye med å registrere gjenstandene på museet i Primus. Nå kan alle finne opplysninger og bilder av 3000 gjenstander på "Digitalt museum".

Gjenstandene kommer på nett

Omtrent alle avdelingene på Nordmøre museum har store restanser i registreringsarbeidet. De siste årene er det startet et arbeid for å bøte på dette og samtidig gjøre registreringene tilgjengelig på nett.Ved hjelp av to ivrige og kunnskapsrike frivillige har Tingvoll museum registrert, digitalisert og fotografert tre tusen gjenstander. Alle gjenstander kan ikke stilles ut, men der er nå tilgjengelige med bilde og bakgrunnsinformasjon Digitalt museum. Arbeidet med registrering fortsetter. Det er en stor jobb, men vi er godt i gang.