Formidler/håndverker

Ledig stilling

Nordmøre museum er regionmuseum for Nordmøre, etablert som en selvstendig kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon, med avdelinger og nærmere 30 ansatte i hele regionen. Museet er opptatt av å oppnå økt besøk og oppslutning om våre aktiviteter gjennom gode besøksarenaer, formidlingsopplegg og at vi framstår som aktuelle og relevante for vår samtid. Driften er organisert etter en matrisemodell, der alle medarbeidere er engasjert i ulike utviklingsprosjekter.

Formidler/handverker ved Tingvoll museum i 50% stilling

Vi søker en som liker å utvikle og gjennomføre kulturhistoriske aktiviteter for barn, unge og voksne, og som er nevenyttig, gjerne handverker. Nordmøre museum har en ledig, fast stilling i 50% som formidler/handverker ved Tingvoll museum.

Vi tar imot grupper og skoleklasser og tar dem med på opplevelser og aktiviteter. Formidling av handlingsbåren kunnskap og aktivisering av barn og unge er sentralt. Ved siden av kulturhistoriske arrangementer og formidling til besøkende, er ansvarsområdet vedlikehold av bygninger, redskap og stell av kulturlandskap.

Arbeidet er sesongbetont og man må regne med noe arbeid på kveldstid og i helger, samt at man må være forberedt på at det vil kunne være oppgaver på hele Nordmøre. Arbeidsoppgavene tilpasses gjeldende planlegging og behov hos oppdragsgivere og brukere.

Du må ha førerkort og kunne disponere egen bil. Stiftelsen Nordmøre museum er arbeidsgiver og nærmeste overordnede er avdelingsleder ved Tingvoll museum.

Stillingen er ledig fra 1. september 2020. Lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP. For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder på Tingvoll museum, Marianne Nystad, tel 950 32 805 eller direktør Geir Stave, tel 410 26 094.

Søknadsfrist er 31. august 2020, søknad med CV sendes til geir.stave@nordmore.museum.no