Lakselordene på Nordmøre

De kom til rike lakseelver med "uendelig" mye penger og britisk overklassestil. Naturvitenskapsmenn, entreprenører og husbyggere, alle satte sitt preg på indre Nordmøre.

Åpningstider

tir til søn:
12.00 - 17.00

Åpningstider med forbehold om korona-situasjonen.

Parken er åpen og gratis hele året

Priser

Voksen: 
50
Barn over 10 år: 
10
Grupper 10-19 personer: 
40
Grupper 20+: 
30/ person

Her finner du oss

Sunndal bygdemuseum
Leikvinvegen 21
6612 Grøa

Telefon: 97 47 19 42 Avdelingsleder:
jarle@nordmore.museum.no

Britisk lakseadel i Sunndal og Surnadal

Fra midten av 1850-tallet og fram til tiden etter andre verdenskrig leide rike briter elveretten i Driva og Surna. De betalte godt for roere, servitører og elverett, holdt store selskap og satte varige spor i lokalsamfunnet. Utstillingen tar for seg to briter fra hver av elvene, hva de utrettet og hvem de var. Alle de fire britiske "lakselordene" det handler om bygde hus på Nordmøre og har etterlatt seg mange historier om stormannsliv og spesielle personligheter.

Etelbert Lort-Phillips bygde flere hus i både Surnadal og Sunndal hvor han og andre briter kunne nyte hjemlig komfort i eksotisk nordmørsnatur. Utover fiske var han også opptatt av småfugler og oppdaget flere nye fuglarter i Somalia. Og han samlet på antikviteter fra distriktet.

James C. Musters bodde fast i Surnadal i perioder, var levende interessert i fugler og smågnagere. Han oppdaget flere nye arter i Surnadal. Under andre verdenskrig var han med på å stifte kompani Linge.

Crookshank-familien var alle kunstneriske på sitt vis, som pionerer i immunologi, som malere eller fotografer.

Fleetwood Sandeman var levemann og portvinsimportør, med sine mange fester på Gulla i Surnadal og sin korpulente kropp var han utgangspunkt for historier som fremdeles er levende blant lokalbefolkningen i Surnadal i dag, selv hundre år etter.

Gjennom gjenstander og tekst kan du se mer om livet til disse interessante personlighetene.