Velkommen til Smøla: Sanden

Sanden er en av perlene i museets samlinger. Her får du oppleve et autentisk miljø, både ute og inne.

Åpningstider

tir til søn:
13:00- 17:00

Åpningstider med forbehold om korona-situasjonen.

Priser

Voksen: 
50,-
Barn: 
Gratis

Her finner du oss

Sanden
6571 Hopen

Telefon: 95 91 84 66 Avdelingsleder:
rannei@nordmore.museum.no

Gårdstun med våningshus, brygge, fjøs, stabbur og naust.

Eiendommen på Veiholmen består av fem bygninger, der alt er bevart slik det var da siste eier bodde her. Sanden forteller historien om handel, fiske, væreiersystemet, utvandring til Amerika og ikke minst dagliglivet ytterst på Nordmørskysten for hundre år siden.

Sanden har tilhørt Eckhoff-familien fra 1795 til 1984 da Smøla museum kjøpte eiendommene. Anders og Berndine Eckhoff  ble gift i 1875 og fikk ni barn. Seks av disse barna emigrerte til Amerika. Den yngste i flokken, Astrid, ble født 01. november i 1987. Hun levde nesten hele livet sitt i Sanden. De siste årene bodde hun alene i huset. I dag står alle husene i Sanden slik Astrid forlot dem da hun døde i 1983.

Sanden skildrer på en enestående måte hvordan livet var for en familie som drev med handel, fiske, jordbruk og innlosjering av fiskere på 1800- og 1900-tallet.

Interiøret i våningshuset er autentisk og preget av at menneskene som bodde her gjennom tidene har hatt vide kontakter både i Norge og utenfor landets grenser. Stabburet er bygd før 1861. Fjøset er bygd av trevirke fra et skipsvrak. Det finnes merker etter kraftig spanting i tømmeret som kanskje stammer fra skipet. Sjøbrygga er nevnt i 1795. I brygga henger torskegarn, laksenøter, liner og det fiskeutstyret som de brukte på denne tida. I naustet ligger båtene som hørte familien til.

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har musea på Smøla egen Facebookside

Artikler relatert til Smøla: Sanden