Velkommen til Smøla: Rangnes gamle skole

Rangnes gamle skole er representativ for mange av skolebygningene som ble bygd på Smøla på slutten av 1800-tallet. I skolemuseet er det samlet bøker, gjenstander og utstyr fra de fleste grendeskoler i kommunen.

Åpningstider

lør:
13:00 - 16:00

Med forbehold om korona-situasjonen.

Priser

Voksen: 
Kr. 50,-

Her finner du oss

Rangnes gamle skole
6571 Hopen

Telefon: 95 91 84 66 Avdelingsleder:
rannei@nordmore.museum.no

Skolemuseum

I 1827 kom det ny skolelov som fastslo at det skulle bygges faste skoler på landsbygda også, men Smøla var mellom de mange bygder som fikk utsettelse. Kravet ble innskjerpa ved den nye skoleloven av 1860, og denne gangen var det ingen vei utenom for Smøla.

Nå gikk lærerne også på lærerskoler eller seminar som det gjerne ble kalt. Dette var et stort framskritt fra tiden med selvlærte skolemestre.

I dag brukes Rangnes gamle skole av barnehagen og skolen, men er også åpen for alle noen dager om sommeren. På skole- og barnehagebesøka får barna oppleve hvordan skolehverdagen kunne være for over 100 år siden.

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har musea på Smøla egen Facebookside

Artikler relatert til Smøla: Rangnes gamle skole