Velkommen til Kystpilegrimssenter

Regionalt pilegrimssenter Smøla er et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia.

Åpningstider

Forøvrig Gurisenterets kontortid

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gurisenteret
Edøyveien 18
6570 Smøla

Telefon: +47 95 02 62 86
audhild.mork@nordmore.museum.no

Regionalt pilegrimssenter Smøla er et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i de to fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Regionalt pilegrimssenter Smøla er etablert ved Gurisenteret på Edøy, Smøla.

Pilegrimssenteret har 11 nøkkelsteder, som de vil koordinere og videreutvikle i samhandling mellom fylker, kommuner, Den norske kirke, museer og andre interessenter. Herunder være en viktig støttespiller i forbindelse med lokal og regional bærekraftig reiseliv og nasjonal pilegrimssatsing.

Nøkkelstedene har et spesielt ansvar for å samarbeide og koordinere med:

For meir info. www.pilegrimsleden.no