Artikler

Foto: Manuel Gabler, NIKU  - Sporene av skipet ble funnet på Edøy av en georadar utviklet av LBI Arch Pro og Guideline Geo. Foto: Manuel Gabler, NIKU

Edøyskipet

“Dete er et fantastisk funn som er med på å understreke disse øyene sine sentrale posisjon i historien” sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal.

Les hele artikkelen

Trine Lindheim: Den hvite elgen II - Trine Lindheim: Den hvite elgen II

Galleri prestegården 2019

Årets kunstnere er Trine Lindheim og Cecilie Sveum

Les hele artikkelen

Nielsen

Galleri prestegården 2020

Årets kunstnere er Eli Hovdenak og Bjarne Nielsen

Les hele artikkelen

Ole Martin Skaug Liten Hund. Foto: norwaydesigns.no

Galleri prestegården 2021

Årets kunstnere er Ole Martin Skaug og Yngve Reidar Vold

Les hele artikkelen

Krabbearbeidarar Mevika. Smøla - Krabbearbeidarar Mevika. Bildeeier: Kjell Karstensen

Hermetikkindustrien, en spennende del av industriutviklingen på Smøla.

Av Rannei Botten

Les hele artikkelen

Veøya. Foto: Romsdalsmuseet - Veøya. Foto: Romsdalsmuseet

I sommer blir det faste turer til unike Veøya!

Veøya - den hellige øya - som var en kaupang i Middelalderen og som hadde bosetning før Molde ble til, er en opplevelse av de sjeldne!

Les hele artikkelen

Jubelen sto i taket

Kystpilegrimsleia får statsstøtte

Under Kystpilegrimskonferansen på Smøla i september 2021, mottok vi en gledelig nyhet!

Les hele artikkelen

Myrmuseet - Myrmuseet

Norsk myrmuseums historie

Frostadheia er et bureisersamfunn med 36 bureisingsbruk anlagt i tidsrommet 1930 til 1983.

Les hele artikkelen

Jon Kvammen, bureisarson på Frostadheia. Myrmuseet - Jon Kvammen, bureisarson på Frostadheia. Foto: Rannei Botten

Om å dyrke det spesielle: Myrmuseet som nasjonal ambisjon

Av Ståle Tangen

Les hele artikkelen

no.fjordnorway.com - no.fjordnorway.com

Regionalt pilegrimssenter på Edøy, Smøla

Opnar offisielt mandag 1.juni 2020

Les hele artikkelen