To hundre år siden klippfisk-kongen ble født

Av Odd W. Williamsen

Nicolay Heinrich Knudtzon III:  verdiskaping og samfunnsbygging

Den mest ruvende skikkelse i Kristiansunds historie ble født 26. januar 1816. I løpet av hans levetid ble folketallet i Kristiansund seksdoblet.  Knudtzon tok i bruk  ny teknologi, hurtigseilende fartøy og nye transportruter. Han hadde inngående markedskunnskap og utviklet nye markeder.  Han levde 1816-1895 og var spansk, brasiliansk og russisk visekonsul, storkjøpmann og skipsreder.

Det overskuddet Knudtzon skapte ved sine forretninger finansierte det meste i hjembyen: Eldreomsorg, vannverk, sykehus, kulturliv, Kunstforeninga, bredere gater og bedre brannvesen, badehus, skole – og utenbys var han sponsor bl.a. for Nansens polferd. Det han ikke rakk å støtte i sin levetid, brukte hans enke de neste 40 år på å fordele penger til. Slumpen gikk til å bygge Lunden kloster i Oslo. Men det viktigste er at Knudtzon sørget for arbeidsplasser og velferd til en stadig økende befolkning. Forklaringen på hvorfor han lykkes ligger i den beinharde kvalitetskontrollen og merkevarebyggingen.  De viktigste innsatsfaktorene lå i hans kulturelle kapital: nettverk, markedskunnskap og overblikk.

Eksportpionér

Knudtzon organiserte et verdensomspennende eksportmarked for norsk klippfisk. Utviklingen av den nødvendige emballasjen kom som resultat av anvendt forskning og teknologiske nyvinninger.  Allerede i 1845 sendte Knudtzon den første ladningen med klippfisk fra Kristiansund direkte til Havana på Cuba. Han var først ute med regelmessig oversjøisk fart til Vestindia og Brasil, ved å løse emballasjeproblemet i fuktig varme: den ekstra tørre klippfisken ble ”skrudd” (presset) ned i trekister med loddet blikk-kjerne.

Eventyrlig rik

I 1890-åra hadde han en offentlig kjent formue på en milliard kroner i vår tids kjøpekraft, og mange har omtalt ham som Norges rikeste mann. Han hadde i tillegg betydelige reserver i utlandet.  Han dominerte byen fullstendig, både politisk, økonomisk og kulturelt- han var en føydal patriark; en samlende farsfigur. Han opphevet fiskernes leveringsplikt allerede i 1840.  

Vil du vite mer om Knudtzon? Vi anbefaler boka om ham: «Klippfisk, verdiskaping og samfunnsbygging», utgitt av Nordmøre museum i 2012.