Kulisteinen - grensemerke i tid og rom

"Kulisteinen - grensemerke i tid og rom" kan kjøpes i bokhandelen eller hos museet for kr. 300,-

Kulisteinen - grensemerke i tid og rom

Dette er den første boka som presenterer ­Kulisteinen; Norges dåpsattest. Kulisteinen er en del av Norges dokumentarv og er mer enn tusen år gammel. I denne boka analyseres den mystiske steinen av Norges ledende fagfolk fra ulike felt. De skriver for den historieinteresserte leser. Steinen presenteres som skriftkultur og monument.
 
Runene forteller at landet nå er kristent. Dette er første gangen vi kjenner til at navnet på Norge er skrevet på norsk jord. Derfor kaller vi Kulisteinen for «Norges dåpsattest». Kulisteinen er den første og den eldste innførselen i det nasjonale registeret «Norges dokumentarv», som er et underbruk av UNESCOs «Memory of the world»­-program. I 1913 ble steinen hentet til Trondheim og Vitenskaps­museet. Den hadde til da vært brukt som bygningsmateriale i en låve. Først i 1956 ble det gjort en lesning av runene på steinen. Vi mener alle i Norge bør kjenne til Kulisteinen i norsk historie.
Arkitekturhistoriker Eir Ragna Grytli har omtalt ­Kulisteinen som det eldste stående byggverk i landet, en merkestein mellom forhistorisk tid og middelalder. Steinen er sentral i «Gurispelet».

På denne bakgrunn ble det arrangert en «Kuli­steinkonferanse» på Smøla mars 2019, i samarbeid ­mellom Smøla kommune, NTNU Vitenskaps­museet, Møre og Romsdal fylkes­kommune og Nordmøre ­museum. Som del av konferansen samlet eksperter seg til et «gruble­seminar». ­Seminaret viste at det var mer enn nok materiale til en bok.

Dyktige forskere og fagfolk fra ulike fagfelt, flere ­universiteter, institutter og museer, fra forvaltningen og flere fylkeskommuner, er med. Alle er ivrige på å finne ut mer og å formidle den nye kunnskapen om Kulisteinen. Vi vil gi ut en bok som både er tilgjengelig og interessant for en vanlig, historieinteressert leser, og som også opp­fyller kravene til en vitenskapelig publikasjon.

Boka er kommet til som et samarbeid mellom Nordmøre museum, NTNU VitenskapsmuseetInstitutt for sammenlignende kulturforskning og Fabrica kulturminnetjenester med økonomisk bidrag fra Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Varig forsikring, Jan H. Leithes minnefond i Nordmøre historielag og Møre bispedømme. Denne boka fungerer også som Årbok for Nordmøre museum 2021.

Bokas innhold:

Arne Kruse:  På grensa: Kulisteinen som geografisk og kulturell grensemarkør
Arne Kruse:  Namnet Møre
Kristoffer Dahle:  Maktlandskapet ved Edøya og Kuli i vikingtid og middelalder
Arne Kruse:  Kuli og andre namn i nærområdet
Knut Paasche:  Edøyskipet, skipsgraver som kilde til Norges historie
Ellen Grav Ellingsen:  Arkeologien på Kuli
Arne Kruse:  Landsnamnet
Terje Thun:  Strekkodene
Øystein Ekroll:  Kulisteinen i tid og rom - historia om granskinga av eit særegent minnesmerke
Odd W. Williamsen:  Tre dåpsattester - for ny religion i nye riker
Tom Heldal:  Kulisteinens geologi og utforming
Jan Ragnar Hagland:  Om lesingar av runeinnskrifta på Kulisteine
Arne Kruse:  Nokre Smøla-namn
Elise Kleivane:  Kulisteinen og kommunikasjonen
Jón ViðarSigurðsson:  Kristningen av landet, kristenretter og kulisteinen
Petter Snekkestad:  Edøy gamle kirke og Kulisteinen

Kontakt oss

Telefon: 715 87 000
E-post: post@nordmore.museum.no