Kristiansund for 100 år siden

"Kristiansund for 100 år siden" kan kjøpes i bokhandelen eller hos museet for kr. 390,-

Nordmøre museum utgir nå Wilhelm Lunds dokumentasjon av Kristiansund rundt år 1910. Hovedfotograf var Ole O. Ranheimsæter. Boka er redigert og tekstet av Odd W. Williamsen og Anne Lise Tømmervåg, og formgitt av Hildegard Meese og Virginia Bertani.

 

Oppdatering 06.05.2020

Vi har nå fått trykt opp Wilhelm Lunds dokumentasjon av Kristiansund rundt år 1910 i nytt opplag. Det er gjort noen få tillegg og rettelser i forhold til første opplag, som ble utsolgt i november 2019.
Boka kan nå bestilles på post@nordmore.museum.no


Wilhelm K. S. H. Lund (1877-1931)

Lund var den første kulturhistorisk ansatte på Kristiansunds Museum, i årene 1907-1912. Han gjennomførte en sponsorfinansiert fotodokumentasjon av Kristiansund by, med til dels fyldig tekstkommentar basert på intervjuer med folk som hadde levd lenge i de omtalte hus. Billedhugger John Olai Johnsen laget mange tegninger.

Man skulle tro at de staselige portalene; de flotte døromrammingene i gamle Kristiansund var forbeholdt overklassen. Lunds dokumentasjon viser at også folk flest kunne utstyre husene sine slik. Mange laget dørpynten sin selv, for eksempel skipstømrere som var hjemme mellom eksportreisene. Dette byggeskikks-trekket ble kopiert da byen ble gjenreist. Brente Steders Regulering må ha hatt tilgang til Lunds fotoarkiv på Norsk Folke­museum.

Gamle Kristiansund endret seg mye

Utviklingen gjennom 1800-tallet var formidabel, med 6-dobling av folke­tallet. Her får vi se bilder av byen også slik den var før de mer kjente miljøene som brant i 1940 var bygget.

Dokumentasjonen omfatter alle samfunnslag, fasader og bakgårder, staselige portaler og utedoer. Samlingen brant i 1940, men Lund hadde sendt kopier til Norsk Folkemuseum, og Karl Ragnar ­Gjertsen/Stein M. Bach og senere Anne Lise Tømmervåg har sørget for re-etablering av Nordmøre museums ­versjon. Lund ble ikke ferdig med prosjektet sitt, så vi har i tillegg supplert med kommenterte bilder fra andre bydeler og ­vinklinger enn dem han rakk å få med.

Videre lesning

For videre lesning anbefales Årbok for Nordmøre Historielag 1982, med seks artikler av Lund (om røykstuer, ildsteder, interiør, byggeskikk og låser), presentasjonen av Wilhelm Lund av Karl Ragnar Gjertsen samme sted, samt av Anne Lise Tømmervåg i Nordmøre museums årbok 2013. Lund presenteres også i Trøndelag Folkemuseum Sverresborgs hundreårsjubileumsbok 2009: “En Smuk Fremtid”. Bildene i boka fins også på digitaltmuseum.no.

Boka kan kjøpes i bokhandelen eller hos museet for kr. 390,-