Fagleder formidling

Ledig stilling

Nordmøre museum er regionmuseum for Nordmøre, etablert som en selvstendig kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon, med avdelinger og 30 ansatte i hele regionen. Museet er opptatt av å oppnå økt besøk og oppslutning om våre aktiviteter gjennom gode besøksarenaer, formidlingsopplegg og at vi framstår som aktuelle og relevante for vår samtid. Driften er organisert etter en matrisemodell, der alle medarbeidere er engasjert i ulike utviklingsprosjekter.

Ledig stilling som fagleder formidling ved Nordmøre museum

Formidlingen ved Nordmøre museum skal styrkes, og vi søker etter en samfunnsengasjert museumsformidler i 100% fast stilling. Stillingen vil ha kontor i Kristiansund og være en del av faglederstaben i Stiftelsen Nordmøre museum. Stillingen innebærer et tett samarbeid med museumsavdelingene på Nordmøre, man må regne med en del reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har faglig ansvar for Nordmøre museums samlede formidlingsvirksomhet, herunder:

 • Sikre en videreutvikling av museets formidlingstilbud.
 • Utvikle pedagogiske opplegg, særlig for Den kulturelle skolesekken.
 • Skrive artikler og holde foredrag.
 • Gjennomføre guiding og andre publikumsrettede aktiviteter.
 • Ha en ledende rolle i utformingen av publikumstilbudet i museet i det nye kulturhuset i Kristiansund.

Kvalifikasjoner

Arbeidsoppgavene i museet er mangfoldige og blant de kvalifikasjoner vi ønsker hos en fagleder for formidling er:

 • Ha høyere utdanning innen museumsrelevante fag, helst på masternivå. Pedagogisk utdanning og erfaring vil være en fordel.
 • Ha erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid i museum eller annen formidlingsvirksomhet.
 • Være skrivekyndig, kunne publisere artikler og holde foredrag.
 • Ha gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere medarbeidere og selv ta initiativ til å igangsette utviklingsprosjekter.
 • Ha god orden og struktur i arbeidet, kunne utarbeide planer og ha evnen til å gjennomføre planene.
 • Ha førerkort og kunne disponere egen bil.

Tiltredelse snarest. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, god pensjonsordning gjennom KLP. For mer informasjon ta kontakt med direktør Geir Stave, telefon 410 26 094.

Søknadsfrist er 31. august 2020, søknad med CV sendes til geir.stave@nordmore.museum.no