Christiansunds gamle flaade

Megler og bokhandler Ehrenreich Henrich Meyer Blytt Loennechen (1866-1928) ga i 1902 og 1904 ut bøkene «Fra Christiansunds gamle flaade» i 2 bind, på eget forlag i hjembyen. Her presenterer han Kristiansunds handelsflåte fra slutten av 1700-tallet. På 1860-tallet var Kristiansund på grunn av klippfiskeksporten en av landets største sjøfartsbyer. Et innbyggertall på 4000 håndterte 78 skværriggede utenriksfarere. Fartøyene beskrives med fortellende tekst som ofte følges av malerier. Skipene presenteres i tilfeldig rekkefølge. Christiansunds Sjømandskole presenteres også, fra starten i privat regi i 1849. Forfatteren var sønn til bøkker/kjøpmann I. C. Loennechen, og var formann i Kristiansund Håndverkerforening 1892.

Til informasjonen så presenteres begge bøkene i èn PDF-fil og er derfor tung å laste ned.

Relaterte dokument og filer