Brunsvikens reperbane

Brunsvikens reperbane fra 1856 er den eneste reperbanen i Norge i forholdsvis god stand og med alt produksjonsutstyr intakt.

Byens lengste og smaleste hus. Brunsvikens reperbane fra 1856 er 170 meter lang, 5 meter bred og 2,5 meter høy. Dette meget spesielle bygget er en opplevelse å gå inn i. Huset er bygd i stavline som var den byggemåten som dominerte i uthus på Nordmøre.

Menneskene har laga tau og reip helt fra førhistorisk tid. For 3-400 år siden ble repslager et eget yrke med laug, svenner og mester. Mye av kunnskapen om dette faget forsvant med slutten av seglskutetida, og nye materialer og teknikker for tauproduksjon ble utviklet.

Repslager Ingunn Undrum (se bilde) fra Hardanger fartøyvernsenter har ved flere anledninger vært her og demonstrert gammeldags tauproduksjon fra tida med gode fiskerier og seglskuter. Anton Rødsand har vi brukt mye som informant og tradisjonsbærer.

Det er bare banen i Brunsvika som har bygning i forholdsvis god stand og med alt produksjonsutstyr intakt i Norge. Dagens utstyr er fra 1941. Tidligere ble hester brukt til å dra ut tauet, da var banen også like lang i friluft som selve bygninga.