Branntakstprotokoller

Branntakstprotokollene fra Kristiansund

Branntakstprotokollene for Kristiansund og Frei fra 1903-1954 er digitalisert og tilgjengelig på riksantikvarens hjemmeside. For den som er interessert i hvordan gamle hus så ut og var konstruert, er branntakstprotokoller en sentral kilde. Her kan du finne opplysninger om byggematerialer, husets størrelse, antall etasjer, skorsteiner, dører og vinduer samt opplysning om de enkelte rom i huset.

 

Branntakstprotokoller for Kristiansund er post 407-428.

I branntakstprotokollen kan vi bli med takstmannen fra rom til rom og danne oss en oppfatning av hvordan huset så ut. De eldste branntakstforretningene er ganske summariske, men på 1800-tallet blir beskrivelsen av husene mer detaljert. Fra 1890 kunne bygninger på landet av begrenset verdi takseres i forenklede ferdigtrykte skjemaer - såkalte skjematakster.

Ikke alle branntakstprotokoller har gode registre, og det kan ofte være tidkrevende å finne fram i dem. Et tips er å begynne med å søke i de nyere bøkene som er mest oversiktlige. Her får du henvisning til siste holdte branntakst og du kan på den måten arbeide deg bakover i tid.