Velkommen til Heim: Husasnotra

Husasnotra ivaretar gamle håndverks- og byggeteknikker gjennom et opplæringsprogram.

Åpningstider

Båtbygger og næminger er å finne i Husasnotrabygget i vanlig arbeidstid mandag til fredag. Vi tar forbehold om at de kan være borte på andre prosjekter.

Priser

Grupper: 
Ved forespørsel

Her finner du oss

Husasnotra
Valsøyfjordvegen 1349
6687 Valsøyfjord

Telefon: 47958049/45298110
lisabeth@geitbatmuseet.no

Etablert for å bevare byggeskikken for hus og båt på Nordmøre

Husasnotra er en avdeling av Stiftelsen Geitbåtmuseet og er et lærested for tradisjonshåndverk. Her bygges hus og geitbåter i forskjellige størrelser. Færinger med to og et halvt rom er den vanligste. Men vi bygger også fyringer og kirkebåt, som har 7 rom. Vi har også et opplæringstilbud til håndverkere ut over svennebrev. Det er et tilbud som blir gitt over 3 år med kursing og styrt praksis. Næmingene, som vi kaller handverkerne under opplæring, arbeider med mange prosjekt, både nybygging og restaurering. Vi arbeider mest med freda bygg og kirker. Vi samarbeider med Senter for Bygdekultur på Dovre og Rørosmuseet om denne opplæringen.

Vårt eget bygg, som vi også kaller Husasnotra, ble bygd som en tradisjonell låvebygning fra Nordmøre. Med trevirke fra en håndplukket skogteig i Meldal er et bygg på 400 kvadratmeter reist. Lokalene er ført opp på den måten det var vanlig å bygge store driftsbygninger fram til ca 1950. Byggingen er blitt organisert som kurs i blinking, hogging av tømmer, saging, stavlineteknikk, reising av bygg og mye mer.

"Næmingane håper vi vil fungere som bjellekyr og sosiale stjerner i sine hjemlige miljø", sier Jon B. Godal.

Og det merkelige ordet husasnotra? Det er funnet to ganger i gamle islandske tekster og var trolig betegnelsen på et verdifullt navigasjonsredskap som kunne vise veien hjem. Noe som peker mot hus i betydningen stjernebilde. Eller som det er skrevet i prosjektpapirene: «Visjonær framtidsretta aktivitet som bygger på tradisjon».

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har Husasnotra egen Facebookside

Artikler relatert til Heim: Husasnotra

Test Geitbåt Husasnotra   - Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

Sjå geita, kor ho kliv!

Den tradisjonsrike geitbåten skal måles opp mot den nyere møringsbåten. Her skal de teste motstand og stabilitet under ulike forhold.

Les hele artikkelen

Naustrekke på Aukra Geitbåtmuseet - Foto: Jon B. Godal

Tak med never og torv

Nevertak kan vare i 60 år om det blir riktig utført!

Les hele artikkelen

Festival i Brest Geitbåtmuseet - Foto: Bjørn Fjærli

International maritim festival, Brest 2008 og 2012

Næmingene har demonstrert båt- og husbygging på tradisjonelt vis for tusenvis av franskmenn m.fl.

Les hele artikkelen