Direktør

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM)er regionmuseum for Nordmøre med hovedkontor i Kristiansund og med avdelinger i de fleste Nordmørskommunene. Museet er en del av det nasjonale museumsnettverket. Samlingene er kulturhistoriske og naturhistoriske. SNM skal flytte inn i kulturhuset "Normoria" i 2024, sammen med opera, bibliotek, og kulturskole. Dette vil gi museet nye utviklingsmuligheter og tverrfaglig kultursamarbeid til beste for publikum. For øyeblikket pågår en rekonsolidering og omorganisering av museet.
Stiftelsen Nordmøre museum er for tida inne i en endringsprosess der vi sammen skal lage en ny fremtidsrettet organisasjon bygd på gjeldende offentlig museumspolitikk. I 2024 flytter vi inn i "Normoria" - et kultur-, by- og regionutviklingsprosjekt lokalisert i Kristiansund.
Målet med rekonsolideringen er å utvikle museet til et kulturlokomotiv til beste for kulturarven og våre innbyggere og ivareta samfunnsoppdraget på en god og innovativ måte. Vi skal være aktuelle og til nytte og glede for publikum i alle aldre.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker en trygg leder som vektlegger en gylden balanse mellom samarbeid og gjennomføring. Du inspirerer til tverrfaglig samarbeid og innsats og har evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt. Du har gjerne erfaring fra endringsledelse og utvikling av organisasjoner. Du har god økonomi- og ressursforståelse. Du må kommunisere og samarbeide godt med kommuner, fylkeskommune og stat. Administrasjon, utvikling og ledelse står sentralt i denne rollen. Kunnskap og erfaring fra ledelse av profesjonelle kulturinstitusjoner sees på som viktig.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning
  • Samhandlings- og tverrfaglig prosesslederkompetanse
  • Saksbehandlings - og utredningskompetanse
  • Innsikt i det offentlige sin rolle og ansvar på museums-/kulturfeltet
  • Erfaring fra ledelse av museum-/kulturinstitusjon
  • Flytende norsk

Personlige egenskaper

  • Ser ansatte, lytter og legger til rette for samarbeid og utvikling
  • Har høy grad av kulturforståelse
  • Har oversikt, er systematisk og strategisk

Vi tilbyr

En sjelden mulighet til å sette samfunnsmessig fotavtrykk gjennom lagarbeid i en kulturinstitusjon med stort potensiale. Lønn og ansettelsesbetingelser etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Søk her

Nærmere opplysninger om stillingen ved styreleder Lilli Husby, tlf: 911 12 416, konst. direktør Jarle Sanden, tlf: 913 07 483, rådgiver Linda Henriksen, tlf: 96625505, eller rådgiver Ivar Morten Normark, tlf: 97501433.
Søknadsfrist: Søndag 28.november.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentligjort selv om du har bedt om fritak, jf. Offentleglova § 25. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir innfridd.