Sjøbruksavdelingen på Gamle Kvernes bygdemuseum

Sjøen har opp gjennom tidene vært en viktig næringsvei.

I nærheten av sjøen har fiskarbonden bygd sitt hjem

På museets sjøbruksavdeling nedenfor hovedmuseet ligger naust og bygninger tilknyttet fiskarbonden og gjestende fiskere. Små hus har huset mange mennesker. Her var det materialbesparelse i et ellers ganske trefattig landskap. Naustene kunne være like viktige som bolighusene og her kunne også folk få overnatte når de kom til kysten på fiske. Like bortenfor ligger også prestegårdsnaustet som ble restaurert av håndverkere fra Husasnotra, avdeling av Geitbåtmuseet.  For omvisning i museets sjøbruksavdeling  ta kontakt.