Museumsområdet på Kvernes

Ta en tur blant museets mange bygninger på Kvernes. Her er alt fra smie til kvernhus.

Også utenom sesongen kan du besøke Kvernes

Du er hjertelig velkommen til å gå en tur blant byningene på Gamle Kvernes bygdemuseum. Her er det samlet flere bygninger fra Averøy og Eide. Mange av bygningene har nær tilknytning til livet ved kysten, det er små stuer som  har huset store familier. Her er også større bygninger som har tilhørt rikere klasser av områdets innbyggere.