Velkommen til Aure: Kråksundet sjøbruksmuseum

Fiskerihistorie og kystkultur fra Nordmøre fortelles i autentisk naustmiljø i Aure

Åpningstider

søn:
13.00 - 17.00

Konserter og foredrag begynner klokken 15.00. Åpningstider med forbehold om korona-situasjonen.

Priser

Voksen/barn: 
Gratis

Her finner du oss

Kråksundet Sjøbruksmuseum
Tustna

Telefon: 71647472/92214171 Avdelingsleder:
ingvild.bakk@aure.kommune.no

Et fiskerhjem fra 1900

I Kråksundet er det lang tradisjon for ulike former for kystfiske. Her ble det også i sin tid drevet landnotfiske etter sild med faste kasteplasser. Den første "moderne" klippfiskproduksjonen i Norge startet her. Hollenderen Jappe Ippes fikk i 1691 kongens godkjenning og enerett til å starte med denne produksjonsmetoden.

I sommersesongen er det stor aktivitet på museumsområdet med museumsdager, veteranbåttreff og andre arrangement. Om du kommer båtveien er Kråksundet en god ankringsplass i smult farvann.

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har Kråksundet sjøbruksmuseum egen Facebookside

Artikler relatert til Aure: Kråksundet sjøbruksmuseum