Velkommen til Smøla: Norsk myrmuseum

Norsk myrmuseum er et moderne museum med tema myrdyrking, torvdrift, bureising og myrnatur. Museet holder til i fjøset på Moldstad forsøksgård - i grønne og naturskjønne omgivelser midt på Smøla!

Åpningstider

tir til søn:
13:00- 17:00

Åpningstider med forbehold om korona-situasjonen.

Priser

Voksen: 
75,-
Barn: 
Gratis
Grupper over 20 personer.: 
kr 25 pr. pers.

Her finner du oss

Norsk myrmuseum
Norsk myrmuseum
6570 Smøla

Telefon: 959 18 466 Avdelingsleder:
rannei@nordmore.museum.no

Bureisingshistorie

Da Moldstad forsøksgård ble lagt ned 01.01.1995, markerte det slutten på en epoke med satsning på myrdyrkning og bureising i Norge. Forsøksgården på Mære, selskapene Ny Jord og Det norske Myrselskap var allerede lagt ned eller fusjonert bort. Sterke krefter i miljøet tok til orde for at Moldstad skulle bli et museum. Her var det ønskelig å presentere kunnskapen om myrdyrkning og at historien om den organiserte bureisinga i Norge skulle bli fortalt.

Norsk myrmuseum står fram som en av de mest spennende museumssatsningene på Nordmøre de siste årene. Norsk myrmuseum har et nasjonalt perspektiv, samtidig som tar det for seg arbeidet ved forskningsgården på Frostadheia, som var et viktig nasjonalt senter for bureising og forskning på myr. Prosjektet er godt fundert i regionale og nasjonale fagmiljøer.

Naturfotograf Kristin Devor holder salgsutstilling på museet.

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har musea på Smøla egen Facebookside

Artikler relatert til Smøla: Norsk myrmuseum

Myrmuseet - Myrmuseet

Norsk myrmuseums historie

Frostadheia er et bureisersamfunn med 36 bureisingsbruk anlagt i tidsrommet 1930 til 1983.

Les hele artikkelen

Jon Kvammen, bureisarson på Frostadheia. Myrmuseet - Jon Kvammen, bureisarson på Frostadheia. Foto: Rannei Botten

Om å dyrke det spesielle: Myrmuseet som nasjonal ambisjon

Av Ståle Tangen

Les hele artikkelen