Ledige stillinger i stiftelsen

Ledige stillinger i stiftelsen:

Direktør Stiftelsen Nordmøre museum

Sesongstillinger, vertsskap i Svinviks arboret