Kulturhus i Kristiansund

museum, opera, bibliotek og kulturskole

Det nye bygget skal gi plass til Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund, Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole. Opera- og kulturhuset karakteriseres også som et viktig byutviklingsprosjekt i forhold til vitalisering av sentrum.

Bystyret vedtok forprosjekt til nytt opera- og kulturhus i mars 2014. Fylkestinget vedtok samme år å bevilge fylkets andel i prosjektet. Kommunen avventer nå statens økonomiske andel i prosjektet. Prosjektet om nytt opera- og kulturhus er karakterisert som den største saken kommunen hittil har behandlet. Videre at saken er av svært stor betydning for den videre utviklingen av kommunen og for Kristiansund som regionsenter.

Etter mange års iherdig kamp og innsats ser Nordmøre museum muligheten for å få realisert nybygg i nær framtid. Vedtaket i bystyret og fylkestinget er framtidsrettet og en nødvendig satsing på museet i byen og regionen og for de profesjonelle kulturaktørene forøvrig. Dette mener vi vil få stor betydning for dagens og framtidens barn og unge.

Søknad 2017

Utstillingskonsept museum utarbeidet til første gangs søknad

Oversendelsesbrev KD 2017

Arkitektens presentasjon av prosjektet
med to filmer som gir et inntrykk av hvordan det kan bli til slutt!