Hans Hyldbakk 120 år

120-års dagen til Hans Hyldbakk blir markert!

Åpningstider

Priser

Vaksen og barn: 
Gratis inngang

Her finner du oss

Surnadal kulturhus
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Telefon: 91 39 94 52
maja@nordmore.museum.no

Surnadal kulturhus

Kåseri ved forfattar Svein Sæter i kinosalen på Surnadal kulturhus. kl. 11.00 og 19.00.

Digital utstilling av utdrag frå Hans Hyldbakk si fotosamling, i Finstuå. Opning etter kåseriet kl. 11.00

Svein Sæter har mellom anna skrive boka "Samtale med ein 100-åring" med Einar Sæter (1998) og vore redaktør for boka "Vårsøglandet - dikt og tekster av Hans Hyldbakk" (2014).

Hans Hyldbakk fotograferte på sine reiser rundt om på Nordmøre, og denne samlinga er no under digitalisering. Utstillinga viser eit utval av foto og motiv, som også vil bli tilgjengeleg på digitaltmuseum.no etterkvart, ilag med mange andre bilete som han har tatt. Utstillinga vil stå til og med den 14.mai.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Surnadal folkebibliotek og Surnadal museum, og er støtta av Den kulturelle spaserstokken.

Andre aktiviteter fra Surnadal