Skipsfartshistoriske temaer i årets bøker fra Nordmøre museum

Åpningstider

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre
Vågeveien 7
6509 Kristiansund

Telefon: 90 67 24 19
post@skipshistorisk.no

Høstens to nye bøker fra Nordmøre museum. Konservator Odd W. Williamsen presenterer kapitlet om KRISTIANSUNDS SEILFORENINGs første 100 år i årets museumsårbok og kapitlene  om DUNKARSUNDET og om en forfader som var SLAVE I ALGERIE og om SKIPPER ROBERT WILLIAMSONE som immigrerte hit fra Skottland i 1690, fra boka "Mine folk" - fantastiske historier.

Han forteller også fra omtalen av kaptein Anthon Bothner i boka GRAVSTEDVANDRINGER, som kom i våres.

Andre aktiviteter fra Kristiansund