Påskekaffe

Vil du se hvordan vi brenner vår gode Vardekaffe? Det vil bli fyrt opp i den erverdige kaffebrenneren fra 1870 ca. kl.13.

Åpningstider

man:
11:00-14:00

Priser

Alle: 
gratis

Her finner du oss

Kaffebrenneriet Patrick Volckmar
Freiveien 8
6510 Kristiansund

Telefon: 47 75 71 20
yvonne@nordmore.museum.no

Kristiansund

OBS!! Dette arrangementet er AVLYST på grunn av situasjonen med Koronavirus, ihht. myndighetenes anbefalinger.

___________

En historie om lidenskap for kvalitet

Mandag 23. mars er Kaffebrenneriet åpent og det årets Vardepåskekaffe skal brennes!

På museumskafeen Patrick Volckmar  brenner vi vårt sorte gull etter håndverkstradisjon overlevert oss i 1999.

Kaffebrenneren vår er kullfyrt og produsert i 1870 av Emmericher Maschinenfabrik i Emmerich am Rhein i Tyskland og veier 3 ½ tonn. Maskinen var i kommersiell bruk helt fram til 1970 hos Kristiansunds-firmaet Torstein Pedersen Engros, på Storkaia, byens hjerte. I 1999 overtok museet kaffebrenneren og merkenavnet Varde-kaffe, siden da har vi drevet det vi mener er den eldste kullfyrte kaffebrenneren i drift i Nord-Europa.

Kaffebrenner Willy Larsen, som hadde stått for kaffe-brenningen hos TP engros, ble den store læremesteren. Han hadde brukt brenneren i mange tiår og hadde inngående kjennskap til både maskinens luner og Vardekaffens hemmeligheter. Vi fikk brent mange ladninger sammen med ham og kunnskapen og innsikten er overført gjennom handling – handlingsbåren kunnskap i beste forstand!

Kom og se!

Blandingen vil bli fyrt opp i den erverdige kaffebrenneren fra 1870 ca. kl.13:00. 

Kaffebrenneren fyres opp til 180 grader med kull og bjørkeved. Tre kvart time tar det før brenneren blir varm nok. Deretter varmes hele blandingen i trommelen til ca. 180 grader, og etter 10-15 minutter er bønnene ferdige. Når de mørkebrune kaffebønnene er ferdig, tømmer vi de ut i den store avkjølingstrommelen.

Du er velkommen til å være med på museumskafé!

Andre aktiviteter fra Kristiansund