Kaffebrenning og åpen kafè

Vil du se hvordan vi brenner vår gode Vardekaffe? Det vil bli fyrt opp i den erverdige kaffebrenneren fra 1870 ca. kl.13. Du er velkommen til å være med på museumskafé!

Åpningstider

man:
11:30-14:30

Priser

Voksne/barn: 
Gratis

Her finner du oss

Kaffebrenneriet Patrick Volckmar
Freiveien 8
Kristiansund

Telefon: 47 75 71 20
yvonne@nordmore.museum.no

Kristiansund

Blandingen vil bli fyrt opp i den erverdige kaffebrenneren fra 1870 ca. kl.13.00

Patrick Volckmar brenner vi kaffen selv. Kaffebrenner Willy Larsen, som hadde stått for kaffe-brenningen hos TP engros, ble den store læremesteren. Han hadde brukt brenneren i mange tiår og hadde inngående kjennskap til både maskinens luner og Vardekaffens hemmeligheter. Vi fikk brent mange ladninger sammen med ham og kunnskapen og innsikten er overført gjennom handling – handlingsbåren kunnskap i beste forstand!

Kaffebrenneren er produsert av Emmericher Maschinenfarbrik i Emmerich am Rhein. Den er kullfyrt og er fra ca 1870. Den ble brukt av firmaet Torstein Pedersen (senere TP Engros) og sto i deres lokaler i Vågekaia. Navnet til produsenten er i nyere tid forandret til PROBAT-WERKE von Gimborn Maschinenfabrik GmbH. Det finnes en korrespondanse med dem i museets arkiv. Firmaet produserer fremdeles kaffebrennere og har en stor samling av gamle brennere i et kaffemuseum. Lederen for bedriften var svært begeistret for at en av deres gamle brennere fremdeles er i bruk. Fabrikken ble grunnlagt i 1868 så denne brenneren er en av deres eldste modeller.

Kaffebrenneren ble gitt til Nordmøre museum under den forutsetning at den skulle settes opp igjen, istandsettes og brukes. Dette var i tråd med den bevaringslinja som Nordmøre museum har hatt siden slutten av 1970-tallet og var derfor en enkel forutsetning å etterkomme. Da vi disponerte lagerlokaler innerst i Vågen ble det plasseringen; det var altså i utgangspunktet ikke meningen å etablere en kafé der. Snart ble kaffebrenningen innlemmet i produktutviklingsprosjektet “Handelshuset Patrick Volckmar a/s” med kaffe som et tenkt salgsobjekt i museets øvrige anlegg.

Andre aktiviteter fra Kristiansund