Grip fyr sin historie

Åpningstider

Priser

Alle: 
Gratis

Her finner du oss

Kaffebrenneriet Patrick Volckmar
Freiveien 8
6510 Kristiansund

Telefon: 715 87 000
post@nordmore.museum.no

Kristiansund

Knut Baar fra Sunnmøre museum forteller om Grip fyr og utbyggingen av en maritim infrastruktur.

Fyrvesenet var den første virksomheten i Norge som ble etablert som et direktorat. Utbygging av maritim infrastruktur med fyr og sjømerker representerte en ny tid både i tenkesett og organisering av samfunnsfunksjoner. Dessuten var fyrene en viktig forutsetning for nasjonsbyggingen og at Norge var rustet til å løsrive seg som selvstendig sjøfartsnasjon og suveren kongemakt i 1905. Grip fyr er et vakkert og robust symbol på denne prosessen – et arbeidssted for staute karer med sterke nerver…

Foredragsholder er Knut Baar, avdelingsleder ved Sunnmøre museum, som inntil nylig var ansatt 20 år i Kystverket (Fyrvesenets etterkommer). Han er historiker og har skrevet flere bøker og en rekke artikler om maritim infrastruktur. Den mest kjente boka hans er «Fyrene – kystens katedraler» fra 2006, nytt opplag 2009.

 

Grip Fyrstasjon ligger på holmen Bratthårskollen i det gamle fiskeværet Grip, og som er gitt navn etter fiskeværet. Fyrtårnet ble opprettet i 1888, og er et 44 meter rødt jerntårn på hvit steinsokkel. Det har en lyshøyde på 47 meter over høyvann og en lysvidde på 19 nautiske mil. I 1977 ble fyrtårnet automatisert og avbemannet, og er nå fredet.

 

Les mer om:
Grip før turismen

Kaffebrenneriet Patrick Volckmar

Andre aktiviteter fra Kristiansund