Kulturminnedagene 2019 "Fremtidens kulturarv"

Årets Kulturminnedager har temaet "Fremtidens kulturarv" og inviterer oss til å tenke over hva vi skal ta vare på for fremtidens generasjoner.

Åpningstider

I disse dagene vil det foregå aktiviteter knyttet til Kulturminnedagene. Åpningstider og datoer vil annonseres på et senere tidspunkt.

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gamle Kvernes bygdemuseum
Kvernesveien 825
6531 Averøy

Telefon: 91 33 92 11
berit.vorpbukt@nordmore.museum.no

Gamle Kvernes bygdemuseum

Hva er det viktig at vi dokumenterer og tar vare på for framtida? Det er ofte et vanskelig spørsmål for museumsfolk - og andre - som skal ta disse valgene. Museet er fylt med gjenstander, bygninger, foto, dokumentasjon, filmmateriell og annet som museumsfolk før oss har tenkt var viktig å ta vare på. Og i dag sitter en ny generasjon med museumsfolk og tar de samme valgene. Disse valgene tas på vegne av lokalsamfunn, regioner og nasjonen - alt etter hvilket ansvar museet sitter med.

Museene kan ikke ta vare på alt, det har vi hverken plass eller kapasitet til - for det som tas inn skal også holdes ved like. Så hvordan velger vi hva vi skal si ja til og hva vi skal si nei til, hva vi velger å bruke tid på å dokumentere og ta vare på, og hva som må vike? Museumsfolk forvalter kulturarven på vegne av folket - og når vi samler inn er ikke folket bare det folket som lever rundt oss i dag - vi samler også inn med tanke på hva fremtidige generasjoner vil ha nytte og glede av å finne på museum. 

Årets kulturminnedager har temaet "Fremtidens kulturarv" og her inviteres du til å reflektere over hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven for deg - for hva mener du burde blitt tatt vare på for fremtiden - hva bør vi ta vare på i dag som det er viktig at generasjoner etter oss lærer noe om? Og er kulturarv viktig? Hvorfor skal vi samle inn og ta vare på?

Kulturminnedagene strekker seg over to helger og uka imellom, og Gamle Kvernes bygdemuseum vil markere dagene med ett eller flere arrangementer som annonseres når tiden nærmer seg. 

 

 

Andre aktiviteter fra Averøy/ Eide