Kulturminnedagen - Heimevernet: Historier fra lokal beredskap

Årets kulturminnedager markeres 9.-17.september rundt temaet "Kulturminner i samfunnets tjeneste". På Gamle Kvernes bygdemuseum har vi valgt å sette fokus på Heimevernet.

Åpningstider

søn:
14.00 - 18.00

Fra kl.14.00 åpnes utstillingen og serveringen. Kl.16.00 starter foredraget.

Priser

Ingen priser er oppgitt.

Her finner du oss

Gamle Kvernes bygdemuseum
Kvernesveien 825
6531 Averøy

Telefon: 91 33 92 11
berit.vorpbukt@nordmore.museum.no

Gamle Kvernes bygdemuseum

Heimevernet ble etablert i 1946 som en forsvarsgren med soldater spredt over hele landet. Dette skulle sørge for landsdekkende beredskap med kort mobiliseringstid. I forbindelse med Kulturminnedagene 2017 ønsker museet å fortelle historier fra vårt lokale Heimevernsområde med ei miniutstilling og et foredrag.

Museet åpner dørene kl.14.00 denne dagen. Da blir det mulig å se ei miniutstilling som tar for seg temaet. Det blir også mulighet for å kjøpe seg en kjøttkakemiddag, en kaffe og slå av en prat. 

Foredraget starter kl.16.00. Her starter vi med en innledning om Heimevernets etablering, organisering og utvikling, før vi overlater til ordstyrer å lede oss videre i arrangementet der utvalgte fra lokalsamfunnet vil fortelle om deres tid i tjenesten. Her regner vi med at vi får frem artige historier fra øvelser oppigjennom som aktiviserer lattermusklene, og også historier av mer alvorlig art som virkelig vise Heimevernets betydning lokalt.

Vi håper å fremskaffe minner - både hos de som forteller og de som har vært tilknyttet tjenesten av de som sitter i salen. Og at alle som besøker museet denne dagen skal gå ut og vite mer om Heimevernet og dets betydning, enn da de kom. 

Søndag 17.september åpner vi en miniutstilling om temaet kl.14.00 med mulighet for å kjøpe seg en kjøttkakemiddag, en kaffe og slå av en prat. Foredraget starter kl.16.00. 

"På initiativ fra Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet ble Den europeiske kulturminnedagen for første gang markert i Norge i 1991, og siden 1993 har det vært en fast årlig forteelse. [...] I 2012 endret markeringen navn til Kulturminnedagene i flertallsform, og i stedet for en fast dag ble det nå bestemt at arrangementet skulle strekke seg over en uke" (Kulturvernforbundet 2017).

 

Andre aktiviteter fra Averøy/ Eide