Sunndals venneforeninger

Sunndal museumslag eier gjenstander og bygninger på Leikvin og Alfheim og er venneforening for museet i Sunndal. Museumslaget driver dugnader og aktiviteter av forskjellige slag, alt fra hagearbeid til basar. Laget gir også ut det lokalhistoriske årsskriftet Leikvin hvert år. Som medlem får man "Leikvin" i posten hvert år før jul. Medlemsavgift kr 250, familiemedlemsskap kr 500. 

Kontakt:
Linda Haugan, Fagerhaugv. 4, 6600 Sunndalsøra E-post: linoweb@hotmail.com
Tlf.: 47 35 96 44