Phillipshagen

På midten av 1890-tallet leide Etelbert Lort-Phillips grunn av Pretyman på Elverhøi. Her bygde han hvilestedet og plantet en hage med eik, rhododendron og andre planter i rundt.

En spasertur gjennom Sunndalshistoria

Opplev mer enn 50 arter planter i en ekte britisk landskapshage. Ta en piknikk og opplev blomstringen i juni og juli, eller mylderet av farger på løvet om høsten.

Barbara Arbuthnott var ikke den eneste briten som likte seg i Sunndal og som så potensial i bygda. Mange briter lot bygge hytter eller kjøpte hus og til og med hele gårdsbruk de kunne vende tilbake til når de kom år etter år for å prøve fiskelykka. Den som satsa mest her i bygdene var Ethelbert Lort Phillips. Han skal ha vært litt av en forretningsmann og så fort verdien i turisme. Tanken hans var å tilby ett mer helhetlig tilbud der alt var inkludert. Derfor lot han bygge nye hus med tilhørende fiskeretter som kunne tilby den komforten britene ønsket seg. De lokale bøndene tjente nok stort på salg av fiskeretter i ”engelsktida”, men det var Lort Phillips som først begynte med pakketurisme i Sunndal. Et av husene han lot bygge var Hvilestedet på Løykja.
På den tiden hadde Elverhøy blitt solgt for 35 000 kroner til briten E.G Pretyman inklusivt grunnen der phillipshagen ligger i dag. Pretyman leide ut den delen av grunnen til Lort Phillips for 20 kroner i året så lengde Phillips og hans kone levde. Lort Phillips bygde et hus, kalt Hvilestedet på grunnen, i stil med andre hus som han lot bygge rundt om på Nordmøre slik som vangshaugen, Phillipshaugen, Tredalsbakken og Todalshytta. Ved huset ble det anlagt en stor hage med importerte planter, spesielt rododendron. Det ble også bygd et lysthus der. På den tiden skal hagen ha vært enestående i sitt slag nord for Dovre. Dessverre brant huset ned ved århundreskiftet og hagen begynte å forfalle.
I 1921 ble Elverhøy med tilhørende grunn solgt til Pretymans bror Bridgeman. Når krigen kom annekterte tyskerne Elverhøy med tilhørende land siden det var i britisk eie. Tyskerne hadde tydeligvis ikke noen respekt for sjeldne planter for de brukte hagen til parkeringsplass for kanoner og annet krigsmateriell. Som ved et under overlevde plantene i et hjørne av parken. Det er denne delen som med en del forandringer fremdeles står i dag.I dag er det Sunndal kommune som er eier av hagen.