Gravfeltet på Løykja

Skjermet fra det moderne Sunndal ligger mer enn 200 graver fra hele jernalderen. Vikingene var de sister til å bruke gravfeltet.

Nordmøres største gravfelt

Gravfeltet på Løykja er ett av landets største gravfeltet. På gravfeltet kan du finne de fleste typer graver, fra flatmarksgraver til monumentale gravhauger og gravrøyser. Stien gjennom gravfeltet følger utkanten av gravfeltet og er skiltet på enkelte steder for den som trenger mer informasjon. Er man mer interessert kan man gå bort fra stien og oppleve resten av gravfeltet. Det er en spesiel stemning her inne mellom gamle trær og mer enn  1000 år gamle graver. Det moderne livet er med ett langt borte og det er ikke vanskelig å se for seg folkene i jernalderen som passerte her som gjenomreisende eller for å begrave sine døde.

Gravfeltet har flere mer sjelden typer gravformer slik som stjerneformede graver, ovale graver og skipsformede graver. Det har vært tre utgravninger her, den mest omfattende i nordenden av gravfeltet fant hele 5 graver fra vikingtiden. De eldste gravene som er utgravd er fra tiden omkring 300 e. Kr mens den yngste er rett etter år 900 e. Kr.