Artikler

Foto: Manuel Gabler, NIKU  - Sporene av skipet ble funnet på Edøy av en georadar utviklet av LBI Arch Pro og Guideline Geo. Foto: Manuel Gabler, NIKU

Edøyskipet

“Dete er et fantastisk funn som er med på å understreke disse øyene sine sentrale posisjon i historien” sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal.

Les hele artikkelen

Trine Lindheim: Den hvite elgen II - Trine Lindheim: Den hvite elgen II

Galleri prestegården

Årets kunstnere er Trine Lindheim og Cecilie Sveum

Les hele artikkelen

Krabbearbeidarar Mevika. Smøla - Krabbearbeidarar Mevika. Bildeeier: Kjell Karstensen

Hermetikkindustrien, en spennende del av industriutviklingen på Smøla.

Av Rannei Botten

Les hele artikkelen

Myrmuseet - Myrmuseet

Norsk myrmuseums historie

Frostadheia er et bureisersamfunn med 36 bureisingsbruk anlagt i tidsrommet 1930 til 1983.

Les hele artikkelen

Jon Kvammen, bureisarson på Frostadheia. Myrmuseet - Jon Kvammen, bureisarson på Frostadheia. Foto: Rannei Botten

Om å dyrke det spesielle: Myrmuseet som nasjonal ambisjon

Av Ståle Tangen

Les hele artikkelen