Rindals venneforeninger

Rindal Skimuseums Venneforening (RSV) har som oppgave å støtte opp om arbeidet ved skimuseet i Rindal. Foreningen skal hjelpe til i driften og i utviklingen av museets bygningsmasse. Dette skal skje i samarbeid med Rindal kommune, som eier bygninger og gjenstander ved museet, og med Nordmøre museum. RSV kan også delta i formidlingsarbeidet ved Rindal skimuseum.

Enkeltpersoner, lag, skoler, institusjoner og firma kan være medlemmer i foreningen. Medlemsskapet er gratis. Alt arbeid i RSV er frivillig.

Kontakt:
Ann Elin Hess Brønstad
E-post: AnBr@rindal.kommune.no Tlf.: 94 27 61 32