Kristiansunds venneforeninger

Nordmøre museums venneforening

Nordmøre museums venneforening (NMV) har som formål å støtte og stimulere arbeidet med museumsanleggene i Kristiansund som tilhører det konsoliderte Nordmøre museum (Museet). Foreningen skal videre være et diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern, og arbeidet skal støtte opp under regionmuseets formål. NMV skal ikke bygge opp egne samlinger, og eventuelle gaver til Museet skal formidles skriftlig.

Dette blir ei forening for lokalhistorie, til hjelp og støtte for Nordmøre museum. Noen vil jobbe praktisk med dugnader og arrangementer, andre vil jobbe politisk for nybygg og økt ressurstilgang. Gjenstandsregistering og teksting av eldre foto er også aktuelle arbeidsoppgaver. Til interimsstyre ble valgt Andreas Sandvik, Ove Bjerkan, Anne Lise Tømmervåg og Kjell Bugge. Ordinært årsmøte blir 6.april.

Kontakt:
Interesserte kan kontakte Andreas Sandvik, a-sandv2@online.no, eller Roar Leite på museets kontor i Storgata 19, roar.leite@nordmore.museum.no

Klippfiskmuseets venner

Venneforeningen skal støtte opp om Norsk klippfiskmuseum, Milnbrygga, herunder å sørge for ivaretakelse av kunnskap om klippfiskproduksjon og dens historie, spre informasjon om Norsk klippfiskmuseum og om klippfisk og dens kulinariske kvaliteter. Videre skal venneforeningen støtte opp om aktiviteter i og rundt Klippfiskmuseet, ha dugnader, arrangere kurs og drive andre aktiviteter, som å arrangere fellesturer til festivaler og lignende. Den kulinariske og de sosiale tradisjoner rundt klippfisk skal også dyrkes. Venneforeningen skal videre være en viktig bidragsyter til den videre utvikling av Norsk klippfiskmuseum, Milnbrygga. Venneforeningens formål skal til en hver tid være forenlig med Norsk klippfiskmuseums formål.

Kontakt:
Agnes Nordahl
E-post: agnesnordahl@hotmail.com
Tlf.: 90 67 69 02

Mellemværftet fartøyvernforening

Foreningen er åpen for alle som har lyst til å være medlem. Du trenger ikke båt for å være medlem. Som medlem får du ta del i fellesskapet i foreningen, delta i månedlige medlemsmøter, lære om Mellemværftet, om eldre fartøyer, motorer og arbeidsteknikker. Det er muligheter for etablering av grupper for spesialinteresser under foreningsparaplyen, innenfor rammen av formålsparagrafen.

Som medlem i foreningen blir du automatisk medlem av Forbundet KYSTEN, og får bladet KYSTEN 5 ganger i året.

Har DU lyst til å ta del i vårt fellesskap? Ta deg en tur på Mellemværftet og slå av en prat! I vinterhalvåret er det lettest å treffe folk mandagskvelder, på dagtid i helger eller på medlemsmøtene som holdes første tirsdag i hver måned, kl. 1900.