Ledig stilling som museumspedagog ved Nordmøre museum

Formidlingen ved Nordmøre museum skal styrkes, og vi søker etter en samfunnsengasjert museumspedag i 100% stilling.

Nordmøre museum er et regionmuseum for Nordmøre, etablert som en selvstendig kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon, med avdelinger og 20 ansatte i hele regionen. Museet er opptatt av å oppnå økt besøk og oppslutning om våre aktiviteter gjennom gode besøksarenaer, formidlingsopplegg og at vi framstår som aktuelle og relevante for vår samtid. Driften er organisert etter en matrisemodell, der alle medarbeidere er engasjert i ulike utviklingsprosjekter. Vi skal straks starte etablering av nytt museum i kulturhuset i Kristiansund.

Museumspedagog

Formidlingen ved Nordmøre museum skal styrkes, og vi søker etter en samfunnsengasjert museumspedag og i 100% stilling, med utdanning innen historie og med pedagogisk utdanning og erfaring. I tillegg vil kjennskap til håndverkstradisjoner vektlegges. Stillingen vil ha kontor i Kristiansund og være underlagt avdeling Kristiansund. Avdelingsleder vil være nærmeste leder.

Ut fra museets behov må søkeren dokumentere:

· Formidlingserfaring
· Høyere utdanning
· God skriftlig og muntlig framstillingsevne og gode språkkunnskaper
· God samarbeidsevne
· Innsikt i bruk av digitale formidlingsopplegg
· Ha førerkort og kunne disponere egen bil

Arbeidsoppgaver:

· Være med å utvikle undervisningsopplegg og formidle for skoler og barnehager
· Bidra til å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer
· Organisere museets tilbud innen Den kulturelle skolesekken, samt gjennomføre formidlingsopplegg
· Bidra til å utvikle og utføre formidlingsoppdrag etter bestilling fra frivillige lag og turistgrupper
· Lære opp og følge opp sommerguider

Tiltredelse snarest. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, gode pensjonsordning gjennom KLP.

For mer informasjon, kontakt museumsdirektør Geir Stave, telefon 410 26 094
eller avdelingsleder Jon Eikrem tel 951 51 693

Søknadsfrist er 31. januar 2020. Søknad med CV sendes til geir.stave@nordmore.museum.no